license

GPL 2 ฉบับภาษาไทย

This is an unofficial translation of the GNU General Public License into Thai. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU GPL--only the original English text of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation will help Thai speakers understand the GNU GPL better.
เอกสารชิ้นนี้เป็นการแปลอย่างไม่เป็นทางการของ GNU General Public License เป็นภาษาไทย.

ตำรวจไล่ล่าซอฟต์แวร์ผี สบช่อง ไมโครซอฟท์ บุกองค์กร

ประชาชาติธุรกิจ - ข่าว การบุกตรวจค้นองค์กรธุรกิจเพื่อปราบซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์กำลังเป็นข่าว โด่งดังในแวดวงธุรกิจ โดยเฉพาะเมื่อกองบังคับการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ดำเนินการจริงจังและเด็ดขาด ส่งผลให้หลายองค์กรเริ่มลุกขึ้นมาตรวจซอฟต์แวร์ในบริษัทของตนว่ามีการละเมิด ลิขสิทธิ์หรือไม่ โดยเฉพาะของค่าย "ไมโครซอฟท์" ซึ่งเป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ที่ถูกละเมิดลิขสิทธิ์มากที่สุด

ธุรกิจระส่ำโดนตำรวจไล่จับซอฟต์แวร์ผีเจอทั้งรง.ผลิตป้อนไนกี้ยันบริษัทตลาดหุ้น

ประชาชาติธุรกิจ - ตำรวจไล่ล่าจับซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ ประกาศบุกตรวจค้นทุกวัน ไล่ตั้งแต่ร้านค้าในงานคอมมาร์ต จนถึงผู้ประกอบการธุรกิจหลายราย ทั้งโรงงานสิ่งทอรายใหญ่ที่ผลิตสินค้าป้อนไนกี้-นอร์ทเฟซ จนถึงสตูดิโอออกแบบด้านแอนิเมชั่น และบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้านไมโครซอฟท์ออกแถลงการณ์แจงมีกลุ่มมิจฉาชีพสวมรอยอ้างชื่อตรวจค้นในสถาน ศึกษาเรียกเงินค่าปรับ

โอกาสของ "โอเพ่นซอร์ส" ยุคไล่ล่าการละเมิดลิขสิทธิ์

ประชาชาติ - การ ปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ โดยกองบังคับการการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ที่ทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ตอนนี้เริ่มระลอกใหม่กันอีกแล้วเมื่อไม่กี่วันมานี้ด้วยการเข้าตรวจจับทุก วันในบัญชีการสืบค้นเท่าที่มีในมือของ ปอศ.กว่า 1,000 บริษัท

โดนกันไปถ้วนหน้าทั้งบริษัทใหญ่ บริษัทเล็ก แม้กระทั่งโรงเรียนในบางจังหวัดก็ได้ข่าวว่าโดนเข้าไปตรวจค้นเหมือนกัน

Syndicate content