งานสัมมนา ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจด้วย "Open Source"

งานสัมมนา ฝ่าวิกฤติเศรษฐิกิจด้วย "Open Source" จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 โดยชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมหลักทรัพย์ งานนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์คือ ต้องการช่วยอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ในการลดต้นทุนโดยการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส จึงได้จัดงานสัมมนาในครั้งนี้โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในองค์กร โดยมีวิทยากรผู้มากประสบการณ์หลายท่านมาให้ความรู้ในเรื่องนี้

ในงานนี้มีผู้เข้าร่วมงานสัมมนาหลายหน่วยงานด้วยกัน เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทสมาชิกชมรม 39 บริษัท และแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานอื่นๆ หัวข้อสัมมนาในงานเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในองค์กร ได้รับเกียรติจากคุณ สรรเสริญ นิลรัตน์ ประธานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

อีกทั้งยังมีวิทยากรมากประสบการณ์อีกหลายท่านมาให้ความรู้ในงานนี้ คุณไพฑูรย์ บุตรี ผู้จัดการฝ่ายโอเพนซอร์ส สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ดร.สรนันท์ จิวะสุรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญจาก สวทช. คุณกำพล ศรธนะรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดร.วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์ NECTEC คุณโกวินทร์ กุลฤชากร ผู้อำนวยการฝ่ายระบบงานข้อมูลตลาดทุน และตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณไพศาล คูตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอที อีลีเมนท์ จำกัด และคุณมัลลิกา ธีระวรรณวิไล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์ไซด์คิก จำกัด ได้ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย

หลังจากงานในครั้งนี้จบลง มีผู้ให้ความสนใจในการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเป็นอย่างมาก ไม่เพียงแค่ผู้ที่อยู่ในชมรมเท่านั้น ผู้ที่ร่วมงานสัมมนาอีกหลายท่าน ก็ให้ความสนใจที่จะนำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สไปใช้ในธุรกิจ เพื่อลดต้นทุนทางด้านไอที ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียว