About Osdev

Osdev (โอเอสเด็บ) เป็นบริษัทที่ปรึกษาองค์กรเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าอย่างถูกลิขสิทธิ์ โดยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีโอเพนซอร์ส และ Cloud SaaS เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถใช้ไอทีได้อย่างเต็มที่ โดยมีต้นทุนไอทีต่ำกว่าองค์กรทั่วไป

Smart and Lean IT

บางองค์กรสามารถใช้ไอทีอย่างถูกลิขสิทธิ์ในต้นทุนที่ต่ำกว่าคนอื่น เพราะ (1) รู้จักโซลูชันต้นทุนต่ำความสามารถสูง และ (2) สามารถนำโซลูชันเหล่านั้นมาใช้ได้ ในทางกลับกัน องค์กรส่วนใหญ่จะคุ้นเคยเฉพาะซอฟต์แวร์ proprietary ที่มีแบรนด์คุ้นหูเท่านั้น จึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากซื้อไลเซนส์จำนวนมากในราคาสูง หรือไม่ก็ใช้อย่างละเมิดลิขสิทธิ์

What Can We Do for You

Osdev เป็นผู้เชี่ยวชาญอันดับหนึ่งเกี่ยวกับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สคุณภาพสูง ที่องค์กรสามารถนำมาใช้ทดแทนซอฟต์แวร์ที่จำเป็นแต่มีราคาสูงอย่าง Microsoft Office, Microsoft Exchange, Microsoft SharePoint ฯลฯ ซึ่งสามารถทดแทนด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สอย่าง OpenOffice.org, Zimbra และ Alfresco ไปจนถึงการใช้ Cloud SaaS อย่าง Google Apps เนื่องจากข้อได้เปรียบของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่ไม่มีค่าไลเซนส์ และ Cloud SaaS ที่มีค่าใช้จ่ายคงที่ตามปริมาณการใช้งาน การลงทุนเพื่อเปลี่ยนมาใช้จึงคุ้มค่าตั้งแต่เริ่มต้นและตลอดไป

เราเข้าใจความกังวลของฝ่ายบริหารถึงการต่อต้านจากผู้ใช้ ประสบการณ์กว่าห้าปีในการนำเทคโนโลยีโอเพนซอร์สเข้าไปในองค์กรนำมาสู่ความชำนาญด้าน change management สำหรับกรณีแบบนี้ เราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงไอทีที่มีผลกระทบกับคนทั้งองค์กร และได้นำความสำเร็จมาสู่ลูกค้าขนาดตั้งแต่หลักร้อยพันไปจนถึงหลักหมื่น user ที่ปล่อยให้การจัดการการเปลี่ยนแปลงเป็นหน้าที่ของเรา แล้วมีความสุขกับต้นทุนไอทีที่ต่ำลงมากถึงสิบเท่า

3 Reasons to choose Osdev

  1. เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในซอฟต์แวร์ที่ให้บริการ
    ซอฟต์แวร์ทั้งหมดเราต้องใช้งานเองภายในมาเป็นเวลาหลายปีก่อนที่จะเริ่มให้บริการ โดยเฉพาะสำหรับ OpenOffice.org/LibreOffice เราเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สุดในประเทศ ทั้งในเรื่อง migration, training, support ไปจนถึงการเข้าไปแก้ไขซอร์สโค้ดเวลาที่มี bug เราเป็นผู้รับผิดชอบโครงการโอเพนออฟฟิศของไทย และมีทีมงานที่ได้ OpenOffice.org Specialist certification ครบแล้วถึง 2 คน
  2. เราเชื่อมั่นในสิ่งที่เราให้บริการ
    เราให้บริการในการนำซอฟต์แวร์เหล่านี้มาใช้เพราะเราอยากให้คุณใช้มัน เราเชื่อมั่นว่าโอเพนซอร์สเป็นวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุด และ Cloud SaaS ประหยัดกว่าการมีเซิร์ฟเวอร์ของตัวเอง เราเชื่อว่าทั้งสองเป็นทิศทางตามธรรมชาติของอุตสาหกรรมไอที และในที่สุดทุกองค์กรจะใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส และ Cloud SaaS เป็นหลัก
  3. เราทำสำเร็จมาแล้วกับหลากหลายธุรกิจ
    เราประสบความสำเร็จในการนำซอฟต์แวร์เหล่านี้เข้าไปในองค์กรขนาดกลางถึงใหญ่มาแล้วมากมาย ลูกค้าของเราส่วนใหญ่มีฝ่ายไอทีที่แข็งแรง แต่เข้าใจดีว่าการเปลี่ยนซอฟต์แวร์ที่ทุกคนใช้อย่างออฟฟิศหรืออีเมลนั้นไม่ใช่แค่ประเด็นทางเทคนิค แต่เป็นความท้าทายด้าน change management ครั้งใหญ่ การใช้บริษัทที่ปรึกษาอย่าง Osdev ทำให้คุณมั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะต้องสำเร็จ โดยมีความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุด รวมถึง opportunity cost ที่ต่ำกว่าเมื่อฝ่ายไอทีทำเองอย่างมาก ช่วยให้ฝ่ายไอทีสามารถโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ โดยมอบภาระในการจัดการความเปลี่ยนแปลงให้เรา

Innovation

Open Source Desktop Application Migration Process เป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบในการเปลี่ยนซอฟต์แวร์บนเครื่องไคลเอ็นต์ทั้งองค์กรไปสู่ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่ใช้ทดแทนได้ โดยมีขั้นตอนในการนำความเปลี่ยนแปลงเข้าไปอย่างเหมาะสม มีการประเมินการใช้งานของผู้ใช้อย่างละเอียด เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างราบรื่นและยั่งยืน และทำให้องค์กรประหยัดค่าไลเซนส์ได้มากที่สุด

History

Osdev เริ่มต้นเมื่อปี 2005 โดยผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการคือคุณสัมพันธ์ ระรื่นรมย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกวงการโอเพนซอร์สของไทย ตั้งแต่การพัฒนา Thai support ให้กับโครงการ Mozilla (เจ้าของ Firefox และ Thunderbird) ในปี 1997 การพัฒนา Thai support ให้กับโครงการ OpenOffice.org ในปี 1999 จนออกมาเป็น OfficeTLE ของเนคเทค ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เขาทำงานในตำแหน่งผู้จัดการโครงการโอเพนซอร์สมาจนถึงปี 2003 ก่อนที่จะออกมาเป็นผู้ประกอบการในโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ Technopreneur ของเนคเทค ด้วยผลงานชิ้นแรกคือพัฒนาซีดีรวมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สคุณภาพสูงภายใต้แบรนด์ Chantra ของซิป้า

ในช่วงแรก Osdev วางตัวเองในฐานะที่ปรึกษาในการนำซอฟต์แวร์ในแผ่น Chantra ไปใช้ในองค์กร โดยมีลูกค้ารายแรกคือบริษัทการบินไทย ซึ่งให้เราแนะนำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่การบินไทยควรจะนำมาใช้ทดแทนซอฟต์แวร์ราคาสูง รวมทั้งอบรมและ support ให้พนักงานสามารถใช้ซอฟต์แวร์เหล่านั้น หลังจากนั้น Osdev ได้ทำงานร่วมกับหลายองค์กร เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การเคหะแห่งชาติ และเครือเบทาโกร โดยมีโอเพนออฟฟิศเป็นหลักที่ Osdev สั่งสมประสบการณ์มาตลอดหลายปี จนได้เป็น migration process ที่ช่วยให้ทุกองค์กรสามารถเปลี่ยนมาใช้โอเพนออฟฟิศได้อย่างราบรื่น พิสูจน์ความสำเร็จมาแล้วกับหลายบริษัทเช่น ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป เครือเบญจจินดา และบีทีเอส