ถูกลิขสิทธิ์ทั้งองค์กรอย่างประหยัด ใช้ซอฟต์แวร์ Open Source แทน Microsoft Office ใช้ LibreOffice ฟรี ทำงานได้เหมือนเดิม

เลิกใช้ Microsoft Office ใช้ LibreOffice แทน

องค์กรต้องใช้ซอฟต์แวร์อย่างถูกลิขสิทธิ์ 100% แต่ถ้าใช้ซอฟต์แวร์ปัจจุบันทั้งหมดจะเสียค่าไลเซนส์แพงมาก ทางออกคือเปลี่ยนไปใช้ซอฟต์แวร์ Open Source ที่ทำงานได้เหมือนกัน อย่าง LibreOffice เป็นซอฟต์แวร์ฟรีที่ใช้ทดแทน MS Office ได้ดีที่สุด ช่วยให้องค์กรมากมายสามารถเลิกใช้ MS Office หันมาใช้ LibreOffice ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สซึ่งพัฒนาขึ้นต่อมาจาก OpenOffice.org

ประหยัดได้มหาศาล

ไม่มีค่าไลเซนส์ ถูกลิขสิทธิ์ ติดตั้งกี่เครื่องก็ได้

ไม่ต้องเรียนรู้ใหม่

ความสามารถ หน้าตา การใช้งาน เหมือน Office 2003 เกือบ 100%

เปิดและเซฟไฟล์ MS Office ได้

ยังคงเปิดไฟล์เก่าและแลกเปลี่ยนไฟล์กับคนที่ใช้ MS Office ได้

เลิกกังวลกับข่าวจับลิขสิทธิ์

ถูกลิขสิทธิ์ทั้งองค์กรอย่างประหยัดได้ เพียงแค่ปรับความเคยชิน

ปลดล็อคจากไมโครซอฟท์

เลือกซอฟต์แวร์เอง ไม่ต้องตามอัปเกรดเพราะเปิดไฟล์คนอื่นไม่ได้

เปลี่ยนมาใช้ Open Source

MS Office เป็นซอฟต์แวร์ที่ยอดเยี่ยม แต่พนักงานส่วนใหญ่ใช้ฟีเจอร์ของมันน้อย ไม่คุ้มค่าไลเซนส์เกือบหมื่นต่อคน ขณะที่มีซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สอย่าง LibreOffice ทดแทนได้เกือบหมด คุณจึงควรเปลี่ยนคนที่ไม่จำเป็นต้องใช้ MS Office จริงๆ มาใช้ LibreOffice แทนให้หมด ทำให้ถูกลิขสิทธิ์ทั้งองค์กรได้อย่างประหยัด

เนื่องจากทั้งสองตัวทำงานร่วมกันได้ คุณจึงไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหมดทั้งองค์กรทีเดียว ถ้าคุณมีพนักงานบางคนที่ยังจำเป็นต้องใช้ MS Office คุณก็ซื้อไลเซนส์ให้คนนั้น ขณะที่พนักงานส่วนใหญ่ก็เปลี่ยนไปใช้ LibreOffice ช่วยประหยัดไปได้มากโดยไม่กระทบกับงาน

องค์กรชั้นนำอย่าง S&P, ไทยประกันชีวิต, สยามวาลา, การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, การเคหะแห่งชาติ ฯลฯ เปลี่ยนมาหลายปีแล้ว แล้วคุณล่ะ เริ่มต้นวันนี้เลย

ทำอย่างไรไม่ให้ผู้ใช้ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง

แม้ LibreOffice จะทดแทน MS Office ได้ดี แม้โปรแกรมจะมีฟีเจอร์ครบและใช้ง่าย ยิ่งสำหรับไอที แต่ก็มีความแตกต่างกับ MS Office อยู่บางส่วน การจะเปลี่ยนพนักงานทั้งบริษัทจึงเป็นความท้าทายระดับหนึ่ง ที่ต้องอาศัย change management ที่ดีจึงจะสำเร็จ

ก็เหมือนการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในองค์กรที่จะต้องมีคนต่อต้าน มันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงของฝ่ายไอที เพราะโปรแกรมออฟฟิศอยู่ในเวิร์กโฟลวงานของทุกคน มันจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงระดับองค์กร เป็นหน้าที่ของผู้บริหารผลักดันให้สำเร็จ หลายบริษัทประเมินความท้าทายนี้น้อยกว่าความเป็นจริง ไม่มีการเตรียมพร้อม จึงล้มเหลวจนต้องกลับไปใช้ตัวเก่า เสียโอกาสที่จะประหยัด

ปัญหาเดียวคือความคุ้นเคยของพนักงาน พนักงานจะต่อต้านการเปลี่ยนแปลง เมื่อถูกเปลี่ยนโดยไม่มีความชัดเจน ไม่รู้เหตุผล ไม่สะดวก คุณจึงต้องทำให้มันชัดเจนและสะดวกที่สุด คุณควรทำตามกระบวนการ 7 ขั้นของ Osdev เพื่อช่วยให้พนักงานเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลง เพราะบริษัทที่เปลี่ยนสำเร็จ ล้วนเพราะมี change management ที่ดีทั้งนั้น

Open Source คืออะไร

ซอฟต์แวร์ Open Source คือซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่มีไลเซนส์แบบโอเพนซอร์ส ซึ่งเจ้าของลิขสิทธิ์อนุญาตให้ผู้ใช้ติดตั้งและใช้งานได้อย่างไม่มีข้อจำกัด ทั้งจำนวนและรูปแบบการใช้งาน ไม่ว่าจะส่วนตัว เชิงการค้า หรือในองค์กร อนุญาตให้ก๊อปปี้และเผยแพร่ต่อได้ และยังเผยแพร่ต้นฉบับ (source code) ของซอฟต์แวร์ออกมา เพื่อสนับสนุนให้ทุกคนศึกษาและร่วมพัฒนาได้ด้วย ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่รู้จักกันดีก็เช่น Android, Chrome, Linux, Apache, MySQL, PHP, WordPress

การพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สจึงเป็นการร่วมมือกันของนักพัฒนาจากหลายแหล่ง อย่าง LibreOffice มีซอร์สโค้ดที่มาจากบริษัท Novell, Red Hat, Oracle, Canonical และบริษัทอื่น กับนักพัฒนาอื่นๆ อีกนับร้อย รวมทั้ง Osdev ก็ได้มีส่วนในการรายงาน และร่วมพัฒนาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับภาษาไทยในโครงการนี้มาตลอด นับตั้งแต่ OpenOffice.org มาจนถึง LibreOffice ในปัจจุบัน ด้วยความสนับสนุนงบประมาณจากเนคเทค ซิป้า และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

เปลี่ยนองค์กรมาใช้ Open Source ใน 7 ขั้น

ถ้าอยู่ดีๆ ก็เปลี่ยนให้พนักงานทั้งหมดใช้ LibreOffice ทันที แน่นอนจะถูกต่อต้านจนต้องกลับไปใช้ตัวเก่า องค์กรควรทำตามกระบวนการ 7 ขั้นของ Osdev เพื่อประกันความสำเร็จ

  1. standardize กำหนดซอฟต์แวร์และฟอร์แมตไฟล์ที่จะใช้เป็นมาตรฐานในองค์กร เช่น ออฟฟิศใช้ LibreOffice, อีเมลใช้ Thunderbird ฯลฯ ประกาศเป็นนโยบายจากผู้บริหาร
  2. assess ประเมินงานและไฟล์เอกสารของพนักงานแต่ละคน ว่าสามารถเปลี่ยนมาใช้ LibreOffice ได้หรือไม่ หรือคนนั้นยังจำเป็นต้องใช้ MS Office
  3. communicate สื่อสารกับพนักงานทั้งหมดตั้งแต่ต้นและตลอดเวลา ประกาศนโยบาย ความจำเป็น ขั้นตอนและกำหนดของการเปลี่ยนแปลง รณรงค์ระดับองค์กรเหมือน 5ส
  4. deploy ปรับแต่งซอฟต์แวร์ให้ทุกคนสะดวกเริ่มต้นใช้งานได้ทันที แล้วติดตั้งซอฟต์แวร์ทุกตัวตามมาตรฐานที่กำหนดในข้อ 1 ให้พนักงานทุกคน
  5. train อบรมให้พนักงานเริ่มใช้งานซอฟต์แวร์ใหม่ได้อย่างราบลื่น งานไม่สะดุดในช่วงเปลี่ยนผ่าน ใช้โอกาสนี้ชักจูงให้พนักงานเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลง
  6. cutover ถอนการติดตั้ง MS Office ออก อาจทำทีเดียวทั้งองค์กรแบบ big bang หรือทำเป็นเฟส เริ่มจากฝ่ายที่เปลี่ยนง่ายไปหายาก โดยทุกคนรู้กำหนดล่วงหน้า
  7. support ช่วยเหลือผู้ใช้ที่ติดปัญหาขณะใช้งานอย่างรวดเร็ว เพื่อลดอุปสรรค และสร้างความรู้สึกที่ดีกับซอฟต์แวร์ใหม่

ทั้งหมดคือสิ่งที่คุณสามารถใช้บริการจาก Osdev มืออาชีพที่ช่วยเปลี่ยนแปลงผู้ใช้มาแล้วนับหมื่นคน ด้วย 7 steps migration process™ ที่ถูกพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์นับสิบปีของเรา และใช้งานประสบความสำเร็จในหลากหลายองค์กร ตั้งแต่ผู้ใช้ไม่กี่สิบไปจนถึงหลักพัน

เราช่วยคุณวาง standard ของซอฟต์แวร์และฟอร์แมตไฟล์ ประเมินความจำเป็นของพนักงานแต่ละคนในการใช้ซอฟต์แวร์ราคาแพง เตรียมเนื้อหาสำหรับการสื่อสารภายในองค์กร ปรับแต่งซอฟต์แวร์ ทำเป็นตัวติดตั้งเพื่อการ deploy ทั้งองค์กร รวมทั้งอบรมและซับพอร์ตให้พนักงานทั้งหมด ด้วยทีมงานที่เชื่อมั่นในซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สอย่างแท้จริง

Certificate ของทีมงาน Osdev

ต้องการความช่วยเหลือ?

Osdev เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยเหลือการเปลี่ยนมาใช้ LibreOffice ให้กับบริษัทตั้งแต่ SME ไปจนถึง SET50 ที่ต้องการการันตีความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลง ด้วยกระบวนการ change management ครบวงจรของเรา ที่ใช้ได้ผลกับหลากหลายบริษัท

ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารทิสโก้, เครือเบญจจินดา, BTS, เครือเซนทารา ฯลฯ ต่างไว้วางใจให้ Osdev ช่วยในกระบวนการเปลี่ยนมาใช้ LibreOffice ทั้งองค์กร ช่วยประหยัดได้มหาศาล แล้วคุณจะจ่ายแพงกว่าพวกเขาทำไม

การอบรม LibreOffice

LibreOffice Writer

word processor ใช้แทน MS Word

LibreOffice Writer

LibreOffice Calc

spreadsheet ใช้แทน MS Excel

LibreOffice Calc

LibreOffice Impress

presentation ใช้แทน MS PowerPoint

LibreOffice Impress

Thunderbird

email client ใช้แทน MS Outlook

Mozilla Thunderbird
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม