ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส (Open Source Software – OSS) คือซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่มีไลเซนส์แบบโอเพนซอร์ส ซึ่งมีลักษณะต่างจากไลเซนส์ของซอฟต์แวร์ทั่วไป คือผู้พัฒนาเจ้าของซอฟต์แวร์จะอนุญาตให้ผู้ใช้ติดตั้งและใช้งานได้อย่างไม่จำกัดทั้งจำนวน และรูปแบบการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานส่วนตัว ในเชิงการค้า หรือในองค์กร นอกจากนี้ยังอนุญาตและสนับสนุนให้เรียนรู้ทำความเข้าใจการทำงานของซอฟต์แวร์ โดยการเผยแพร่ต้นฉบับ (source code) ของซอฟต์แวร์ออกมา และอนุญาตให้แก้ไขดัดแปลงให้ตรงความต้องการได้

Features Benefits
ติดตั้งได้ไม่จำกัด ประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะไม่มีค่าไลเซนส์ และไม่เสี่ยงต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะใช้งานแบบใดหรือจำนวนเท่าใด
มี source code ที่เปิดเผย มั่นใจว่าจะไม่มีอะไรแอบแฝงอยู่ในซอฟต์แวร์ และมีช่องโหว่น้อย เพราะถ้ามีก็จะมีคนเห็น แล้วแก้ไขอย่างรวดเร็ว
สามารถก็อปปี้และเผยแพร่ได้ ไม่เสี่ยงต่อการละเมิดลิขสิทธิ์โดยไม่เจตนา สามารถก็อปปี้ไว้ในเซิร์ฟเวอร์ขององค์กรเพื่อดึงไปติดตั้งในพีซีทั้งองค์กร
ปรับปรุงให้ตรงความต้องการได้ เมื่อต้องการ feature เพิ่มหรือติด bug องค์กรสามารถแก้ไข หรือจ้างผู้เชี่ยวชาญแก้ไขให้ได้ ไม่ต้องรอเจ้าของซอฟต์แวร์
เพราะเปิดเผยจึงมีผู้ให้บริการหลายราย การนำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมาใช้จึงมีค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล เพราะลูกค้ามีอำนาจต่อรอง มีทางเลือกมาก
นิยมมาตรฐานเปิด ซอฟต์แวร์แบรนด์เนมมักป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เปลี่ยนไปใช้ซอฟต์แวร์อื่นโดยใช้ฟอร์แมตที่เป็นความลับ ทำให้ทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์อื่นไม่ได้ ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สใช้ฟอร์แมตมาตรฐานเปิดเพื่อให้ทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์อื่นได้เป็นอย่างดี