งานสัมมนาเครือข่ายซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

งานสัมมนาเครือข่ายซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) จัดสัมมนา "เครือข่ายซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส" (Open Source Software Network) ขึ้นเมื่อวันที่ 13 ก.ค.ที่ผ่านมา ณ โรงแรมสยามซิตี้ โดยมี ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รมว.วิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธาน

และมี 25 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อสร้างความเป็นเลิศในการสนับสนุน และผลักดันซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในประเทศไทย

สำหรับ “ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส” หมายถึงซอฟต์แวร์ที่พัฒนาแบบเปิดเผยซอร์สโค้ด อนุญาตให้มีการนำไปใช้ได้อย่างเสรีภายใต้สัญญาอนุญาตการให้ใช้สิทธิ์ และให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน จึงช่วยลดการนำเข้าซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ และช่วยให้ประเทศไทยลดการพึ่งพาจากต่างชาติ


ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผอ.เนคเทค กล่าวว่า การ จัดตั้งเครือข่ายดังกล่าวจะเป็นการสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ส และสร้างความตระหนักในการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สของไทย โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน รวม 25 แห่งร่วมสร้างเครือข่ายเพื่อกำหนดเป้าหมายหลักร่วมกัน


ความ ร่วมมือดังกล่าวครอบคลุมทั้งในส่วนการเพิ่มยอดการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส การเพิ่มยอดบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะโปรแกรมเมอร์ และการให้บริการฐานข้อมูลซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส พร้อมระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (อีเลิร์นนิ่ง) และระบบตอบคำถามที่ถูกถามบ่อย (FAQ) สำหรับบริการผู้ใช้ในการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ รวมทั้งการจัดระบบติดตามการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส


“ใน ส่วนการเพิ่มการใช้งานนั้น ทางเครือข่ายฯ ได้ตั้งเป้าหมายการใช้ในประเทศไทย ไว้ที่ 5 เท่าในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งหากพิจารณาถึงมูลค่าทางการตลาดซอฟต์แวร์ในส่วนของบริบทท้องถิ่น (Local Content) ในประเทศไทยพบว่ามีมูลค่าประมาณ 20% ของมูลค่าตลาดซอฟต์แวร์ทั้งหมดในประเทศไทย” ผอ.เนคเทค กล่าว


ด้านการเพิ่มยอดบุคลากร เครือ ข่ายฯ จะดำเนินการผ่านการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในระดับอุดมศึกษา และมีเป้าหมายที่จะพัฒนาหลักสูตรให้ได้ภายใน 3 ปีในรายวิชาที่เกี่ยวข้องปีละ 3 รายวิชา คาดว่าจะเป็นส่วนที่สามารถเพิ่มจำนวนบุคลากรที่เป็นโปรแกรมเมอร์ได้มากขึ้น


ทั้ง นี้ 25 องค์กรที่ร่วมลงนามได้แก่ 1.เนคเทค 2.สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ 3.เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย 4.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 5.สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์ส 6.พันธมิตรไทยโอเพนซอร์ส 7.กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 8.สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 9.สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย 10.สภาวิชาชีพผู้ดูแลเว็บไทย 11.ฝ่ายงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน 12.บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด 13.บริษัท NEC ประเทศไทย จำกัด 14.บริษัท MSL Software จำกัด 15.บริษัท Marvelic Engine จำกัด 16. บริษัท ไอซ์ โซลูชั่น จำกัด 17. บริษัท โอเพนซอร์ส ดิเวลอปเมนต์ จำกัด 18.มหาวิทยาลัยบูรพา 19.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 20.สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 21.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 22.มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 23.มหาวิทยาลัยนครพนม 24.ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ 25.กรมสอบสวนคดีพิเศษ