Thailand ICT Contest Festival 2009

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ภายในงาน Thailand ICT Contest Festival 2009 ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน NECTEC ได้ร่วมลงนามร่วม 5 บริษัทจำหน่ายคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดย NECTEC สวทช. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงการส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส กับ SVOA , POWEL Computer , SYNNEX , D COM , IT Bakery ได้ร่วมมือและพัฒนาระบบปฏิบัติการณ์เพื่อคนไทย โดยที่ทั้ง 5 บริษัทจะนำระบบปฏิบัติการณ์ดังกล่าว ติดตั้งไปพร้อมกับเครื่องที่จำหน่ายในท้องตลาด

และภายในงาน“นโยบายและการส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สของหน่วยงานภาครัฐ” ในช่วงบ่ายทางคุณสัมพันธ์ ระรื่นรมย์ จาก Open Source development ได้รับเชิญในนามของผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาในการปรับเปลี่ยนมาใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส มาบรรยายในหัวข้อ “ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจด้วยการประหยัดจากโอเพนซอร์ส” ซึ่งเป็นหัวข้อที่หน้าสนใจเหมาะกับประเทศไทยที่กำลังประสบปัญหาเศรษฐกิจในเวลานี้