ซอร์ฟแวร์โอเพนซอร์ส ถูกงบ ถูกลิขลิทธิ์ และปลอดภัย

สภาอุตสาหกรรมจ.ชลบุรี กำหนดจัดประชุมประจำเดือนครั้งที่ 04/2553 ในวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2553 ณ.โรงแรมชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี โดยทาง Osdevได้รับเกียรติจากสภาอุตสาหกรรม ให้ความรู้เรื่อง "ซอร์ฟแวร์โอเพนซอร์ส ถูกงบ ถูกลิขลิทธิ์ และปลอดภัย" โดย คุณสัมพันธ์ ระรื่นรมย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท Osdev ในครั้งนี้ทาง Osdev ได้อธิบายเรื่องการเลือกใช้โปรแกรมให้เหมาะสมกับองค์กรโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและความประหยัด ความเข้าใจเรื่องลิขสิทธิ์ต่างๆ เพื่อป้องกันความเข้าใจผิด และรวมถึงความปลอดภัยและยั่งยืนของซอร์ฟแวร์โอเพนซอร์สด้วย