ลิขสิทธิ์กับส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ถูกต้องตามกฎหมาย

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA จัดโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ถูกต้องตามกฎหมายขึ้น เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการใช้ซอฟต์แวร์ให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย หนึ่งในหัวข้อของงานนี้คือเรื่อง “ลิขสิทธิ์ของ Open Source Software และการนำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมาใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ภายในองค์กร” โดย คุณ สัมพันธ์ ระรื่นรมย์ จาก บริษัท Osdev โดยเป็นการให้ความรู้เรื่องลิขสิทธิ์ของ ซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆให้เข้าใจง่ายขึ้น และการเลือกใช้ซอฟต์แวร์อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ เพื่อทำให้องค์กรใช้ซอฟต์แวร์อย่าง ถูกลิขสิทธิ์ ถูกใจ สบายงบ