Bangkok Software Fair 2010

เมื่อวันที่ 5-8สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมาทาง Osdev ได้รับเกียรติจากทางงาน Bangkok Software Fair 2010 เราจึงจัดนำเสนอกันเต็มรูปแบบ เพื่อไปให้ความรู้กับประชาชน นักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจในเรื่องลิขสิทธิ์ ในหัวข้อ ”Office ยุคใหม่ไร้กังวลกับ Open Source” โดย วิทยากรคือ คุณจิรัฐ สมบัติทิพย์ อีกทั้งยังมีที่ปรึกษาประจำอยู่ที่บูธนิทรรศการเพื่อแจกเอกสารที่เกี่ยวข้องและตอบคำถามกับผู้ร่วมงานอีกด้วย