เนคเทคจัดมหกรรมโอเพนซอร์สหนุน ศก.

ไทยรัฐออนไลน์ - นักพัฒนาซอฟต์แวร์ขานรับงบไทยเข้มแข็ง 180 ล้านบาท ในกรอบระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี เชื่อจะเพิ่มคนในวงการโอเพนซอร์สได้ 2.7 หมื่นคน...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากที่ เมื่อรัฐบาลได้ผลักดันนโยบายเร่งด่วน ภายใต้งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามแผนปฎิบัติการไทยเข้มแข็ง ที่ส่งเม็ดเงินลงทุน 180 ล้านบาทดำเนินโครงการ “พัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ด้วยโอเพนซอร์ส” ในกรอบระยะเวลา 3 ปี นักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทยขานรับคาดจะมีผู้ประกอบการคอมพิวเตอร์ของไทยเข้าร่วม โครงการ Local brand PC: Ecolonux ไม่น้อยกว่า 60 บริษัท เพิ่มบุคลากรด้านโอเพนซอร์สได้ 27,000คน ยกระดับขีดความสามารถนักพัฒนาและโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อม สำหรับกิจกรรมทางธุรกิจซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

รายงานข่าวแจ้งต่อว่า จากความตื่นตัวดังกล่าวทำให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์จากทั่วประเทศ มุ่งหน้าสู่งานมหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งชาติ ครั้งที่ 9 (The Ninth Thailand Open Source Software Festival) ภายใต้แนวคิด “บรรษัทโอเพนซอร์ส (Open Source Enterprise)” ภายในงานดังกล่าวมีหัวข้อกิจกรรมและงานสัมมนาเชิงปฎิบัติการที่น่าสนใจ อาทิ Open Source Software Thai Development Updated อนาคตเสิร์ชเอ็นจินไทย การเดินทางของโอเพนซอร์สใน ม.สงขลานครินทร์ หลักสูตรเร่งรัดพัฒนาบุคลากรโอเพนซอร์สในองค์กร Open Source Development Environment สำหรับงานภาครัฐ ฯลฯ พร้อมบูธนิทรรศการจากองค์กรภาครัฐ และเอกชน ที่จัดแสดงความก้าวหน้าในการพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สถึง 25 บูธ

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ดังนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค ได้จัดงาน “มหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งชาติ” เป็นประจำทุกปี นับแต่ปี 2541 เป็นต้นมา และในปีนี้ “งานมหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งชาติ ครั้งที่ 9” (The Ninth Thailand Open Source Software Festival) กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 23-25 ก.ย.2552 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยจัดร่วมกับงานประชุมวิชาการและนิทรศการเนคเทคประจำปี 2552 (NECTEC ACE2009) ในปีนี้ได้รับการตอบรับจากผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานมากกว่าทุกปี

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า สำหรับผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับตลอดโครงการ“พัฒนาอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ด้วยโอเพนซอร์ส” คือ มีระบบปฎิบัติการลินุกซ์ 3 เวอร์ชั่น อบรมบุคลากรด้านโอเพนซอร์สได้จำนวน 27,000 คน บุคลากรเข้าทดสอบทักษะจำนวน 4,800 คน เกิดผู้ประกอบการคอมพิวเตอร์ของไทยเ Local brand PC: Ecolonux ไม่น้อยกว่า 60 บริษัท , ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สพื้นฐาน มีความพร้อมใช้งานในระดับดีเยี่ยม ที่สำคัญที่สุดคือ จะเกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมสำหรับกิจกรรมทางธุรกิจและพร้อม สำหรับนักพัฒนา ลดปัญหาการละเมิลซอฟต์แวร์ลิขสิทธิของประเทศไทย