จัดมหกรรมซอฟแวร์โอเพนให้บริการฟรี

ช่อง7 - แต่ละปี หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ต้องสูญเสียเม็ดเงินรวมกว่า 1,000 ล้านบาท ให้กับซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ซึ่งหากมีการปรับเปลี่ยน หันมาใช้ซอฟต์แวร์ฟรีได้ จะลดต้นทุนและลดเงินตราไหลออกนอกประเทศได้มากกว่าร้อยละ 50 และยังช่วยส่งเสริมเยาวชนให้เรียนรู้การใช้ซอฟต์แวร์อิสระ ควบคู่กับการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ด้วย

นายกว้าน สีตะธานี รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค กล่าวว่า เนคเทคจะจัดงานมหกรรมซอฟแวร์โอเพน เพื่อปลดล็อคซอฟต์แวร์ของบริษัทลิขสิทธิ์ โดยผู้ใช้งานโหลดไปใช้ได้ฟรีจาก ผ่านเว็บไซต์ หรือหากเป็นซอฟต์แวร์เฉพาะทางด้วย จะมีราคาถูกกว่าซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ถึงร้อยละ 50

ผู้ที่สนใจ เข้าชมมหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ได้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน ถึงวันที่ 1 ตุลาคม ที่สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ