ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเลี่ยงไม่ได้สำหรับองค์กร

โอเพนซอร์สเป็นกรอบความคิดใหม่ในการพัฒนาและดำเนินธุรกิจซอฟต์แวร์ บทความนี้จะให้เหตุผลที่ทุกบริษัทควรจะสนใจการนำเอาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมาใช้ในฝั่งเดสก์ทอป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อทดแทน Microsoft Office โดยลำดับข้อมูลจาก success story ขนาดใหญ่ภายในประเทศ เพื่อแสดงให้เห็นมูลค่าที่ทุกบริษัทจะประหยัดได้ และความเป็นไปได้ที่จะใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเป็นสัดส่วนสูงๆ ในองค์กร จากนั้นจะแสดงให้เห็นข้อเสียเปรียบในการใช้ Microsoft Office ทั้งองค์กร และข้อได้เปรียบในการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สทดแทน บทความนี้เป็นตอนแรกของบทความสามตอนในหัวข้อ “reduce cost, increse control with open source IT strategy”

GPL 2 ฉบับภาษาไทย

This is an unofficial translation of the GNU General Public License into Thai. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU GPL--only the original English text of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation will help Thai speakers understand the GNU GPL better.
เอกสารชิ้นนี้เป็นการแปลอย่างไม่เป็นทางการของ GNU General Public License เป็นภาษาไทย.