TOSF ระดม 8 องค์กรระดับประเทศ ตอกย้ำความสำเร็จการใช้โอเพนซอร์สในไทย

IMG_0955.JPG
IMG_0942.JPG
IMG_0936.JPG
IMG_0935-1.JPG

พร้อมขยายผลตอบรับการใช้งานที่เพิ่มขึ้นด้วยการสร้างนักพัฒนาโอเพนซอร์สรุ่นใหม่ เพื่อให้ประเทศไทยพึ่งตัวเองได้ในทางไอที

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ร่วมกับเนคเทค จัดประชุมส่งเสริมการใช้งานโอเพนออฟฟิศครั้งที่ 2 หลังจากที่ได้ร่วมกันวางแผนพัฒนาโอเพนออฟฟิศอย่างยั่งยืนในการประชุมคร้้งแรก ในวันที่ 24 มิถุนายน 2553 การประชุมครั้งที่ 2 มีองค์กรฝั่งผู้ใช้เข้าร่วม 8 องค์กร ประกอบด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, การเคหะแห่งชาติ, การประปาส่วนภูมิภาค, สวทช., บริษัท เอส แอนด์ พี ชินดิเคท, บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (บีทีเอส) และธนาคารพาณิชย์อีก 2 แห่ง

การประชุมครั้งแรกได้วางแผนแก้ไข 4 ปัญหาเกี่ยวกับภาษาไทยในโอเพนออฟฟิศ รวมทั้งเปิดช่องทางสนับสนุนการพัฒนากับผู้ใช้องค์กร ในการประชุมครั้งนี้ เนคเทครายงานความก้าวหน้าโครงการว่า หลังจากการประชุมครั้งแรก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้บริจาคเงินก้อนแรกเป็นงบประมาณเบื้องต้น และเนคเทคได้มอบให้บริษัท Osdev เป็นผู้รับผิดชอบแก้ไข 4 ปัญหาดังกล่าว จากนั้นมีแผนจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เริ่มต้นจาก OpenOffice.org Extension CodeFest ในเดือนมีนาคม ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้มแข็งกับประชาคมผู้พัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณภาพของซอฟต์แวร์ได้อย่างยั่งยืน

ตลอดการประชุม องค์กรฝั่งผู้ใช้ทั้ง 8 องค์กร ได้เวียนกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการนำโอเพนออฟฟิศไปใช้ในองค์กรของตน ยกตัวอย่างเช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแจ้งว่ามีการใช้โอเพนออฟฟิศจำนวน 8,000 เครื่อง ทำให้ประหยัดได้ปีละ 30 ล้านบาท, บีทีเอสแจ้งว่ากำลังเริ่มต้นใช้งานโอเพนออฟฟิศได้ประมาณ 50%, ธนาคารพาณิชย์ซึ่งมีผู้ใช้ราว 18,000 คนแจ้งว่ามี 70% ที่ใช้เฉพาะโอเพนออฟฟิศ และ S&P ซึ่งใช้โอเพนออฟฟิศกว่า 90% ได้เผยเทคนิคในการส่งข้อมูลให้องค์กรที่บังคับให้ต้องส่งไฟล์ .doc ว่าให้ส่งไปทั้งไฟล์ PDF และ .doc แล้วผู้ใช้ปลายทางย่อมจะเลือกเปิด PDF เอง

ในฝั่งผู้พัฒนา Osdev รายงานว่าได้แก้ปัญหาไปแล้ว 2 เรื่อง และเตรียมความพร้อมสำหรับงาน CodeFest และเวิร์กชอบการพัฒนาโอเพนออฟฟิศในเวลาต่อไป เพื่อสร้างให้มีนักพัฒนาไทยที่สามารถแก้ไขปรับปรุงซอร์สโค้ดของโอเพนออฟฟิศมากขึ้น เพื่อที่เมื่อมีปัญหาในตัวซอฟต์แวร์แล้วคนไทยจะสามารถแก้ไขปัญหาได้เอง

ม.ล. ลือศักดิ์ จักรพันธุ์ กรรมการ TOSF ซึ่งรับผิดชอบกลุ่มผู้ใช้ได้ชี้ถึงข้อได้เปรียบในการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ใช้ รวมทั้งเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมประชุมสมัครเป็นสมาชิกของสมาคม ก่อนจบ ดร.วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช นายกสมาคม TOSF จึงได้ทิ้งท้ายถึงแนวคิดในการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาแก้ไขปรับปรุงซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่องค์กรใช้ เพื่อให้ทุกฝ่ายนำกลับไปพิจารณา

เกี่ยวกับสมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย TOSF

TOSF เป็นการรวมตัวขององค์กรและบุคคลที่มีความเห็นร่วมกันในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนแนวคิดโอเพนซอร์ส จดทะเบียนเป็นสมาคมในปี 2546 สมาคม TOSF ประกอบด้วยองค์กรและบุคคลากรทั้งจากภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคธุรกิจ ทั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องโอเพนซอร์สระดับประเทศ ผู้ใช้ ผู้พัฒนา และผู้ให้บริการ

เกี่ยวกับ OpenOffice.org

OpenOffice.org เป็นชุดซอฟต์แวร์สำนักงานที่มีความสามารถใกล้เคียงและสามารถใช้ทดแทนชุดออฟฟิศเดิมได้ในงานส่วนใหญ่ OpenOffice.org ได้รับรางวัล 2009 Readers' Choice Award for Favorite Office Program จาก Linux Journal ปัจจุบันมีส่วนแบ่งทางการตลาดทั่วโลกประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ และมีการนำมาใช้ในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีจำนวนผู้ใช้หลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนทั่วโลก